Zadłużenie krótkoterminowe to bardzo rozsądne rozwiązanie pod warunkiem, jeżeli kredytobiorca posiada pozytywną zdolność kredytową. O zadłużeniu krótkoterminowym mówi się bardzo różnie, ponieważ bez uregulowanych przepisów prawnych dotyczących kosztów pozaodsetkowych taka forma wsparcia budżetu domowego wyróżniała się stosunkowo sporym ryzykiem. Sytuacja jednak od kilku lat zmieniła się zdecydowanie na korzyść pożyczkobiorców. Czy warto zatem angażować się w aktualnych warunkach funkcjonowania branży finansowo – kredytowej w pożyczki krótkoterminowe?