Rynek chwilówek po ustawie antylichwiarskiej

Ograniczenie kosztów pozaodsetkowych to najważniejsze założenie ustawy antylichwiarskiej. Dzięki temu wróciło zaufanie do chwilówek wśród klientów indywidualnych, którzy mają świadomość, że za niewielkie zobowiązanie nie stracą majątku rodzinnego, nieruchomości, wszystkich oszczędności. Ustalanie nietypowych opłat jest oczywiście możliwe, dalej występuje, ale już w mniejszej skali. A klauzule niedozwolone stosunkowo łatwo podważyć, ze względu na potwierdzone orzeczenia sądów, które stoją po stronie konsumentów. zobacz jak nie dać się naciągnąć na długi na stronie www.piniendze.pl.

Najważniejsze zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim Kluczowa zmiana to zapis w ustawie o kredycie konsumenckim, który stwierdza, że całkowity koszt zobowiązania (odsetki standardowe i koszty pozaodsetkowe) nie może przekroczyć kwoty pozyskanego kredytu. Tyczy się to chwilówek, jak i kredytów gotówkowych występujących w bankach detalicznych. Zaktualizowana ustawa o kredycie konsumenckim mówi również o ograniczeniu negatywnych praktyk w rolowaniu pożyczek krótkoterminowych. Jeszcze kilka lat temu, przed 2016 rokiem klienci przedłużali odpłatnie spłaty chwilówek, co prowadziło do rozwoju spirali zadłużenia, a w dużej części do faktycznego bankructwa. Teraz nawet rolowanie podlega ograniczeniu. Ustawodawca przewidział również problem kosztów windykacyjnych. Wcześniej takie koszty firma pożyczkowa ustalała właściwie dowolnie.

Szybsza analiza wiarygodności firm pożyczkowych Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi również rejestr firm pożyczkowych, co pozwala na natychmiastową ocenę wiarygodności. To nowe rozwiązanie, korzystne z perspektywy pożyczkobiorcy, ponieważ nawet przy porównywaniu chwilówek można jednocześnie sprawdzić rejestr KNF i ocenić typowe kwestie administracyjne. Po zmianach ustawy o kredycie konsumenckim (założenia ustawy antylichwiarskiej) firmy pożyczkowe, które zostały na rynku ustalają maksymalne koszty spłaty, jednak praktycznie nigdy nie przekraczają ustawowych widełek, co wiąże się ze sporymi konsekwencjami, łącznie z procesem sądowym i utratą wiarygodności. Nie jest tajemnicą, że firmy pożyczkowe zarabiają z reguły nie na odsetkach, ale na kosztach pozaodsetkowych właśnie, a ich ograniczenie spowodowało wiele bankructw i wycofanie nawet sporych korporacji z krajowej przestrzeni.

Podsumowanie Rynek chwilówek, pożyczek krótkoterminowych po zmianach antylichwiarskich stanął na nogi, a klienci odzyskali świadomość podpisania wartościowych umów, bez nasycenia klauzulami niedozwolonymi. Aktualizację ustawy o kredycie konsumenckim warto ocenić pozytywnie.