Jak rozwija się rynek firm pożyczkowych w Polsce?

Rynek firm pożyczkowych w kraju odczuł wiele zmian na przestrzeni ostatnich lat. To głównie zmiany prawne i technologiczne, a także drastyczny wzrost konkurencji. W branży pojawiło się kilka specyficznych sposobów obsługi klienta detalicznego, o których warto podyskutować za pośrednictwem artykułu. Poniżej znajdziesz informacje na temat najważniejszych norm funkcjonowania firm pożyczkowych, poznasz główne obszary rywalizacji, szanse i zagrożenia sektora, najpopularniejsze techniki obsługi klienta.

Nowe przepisy i ograniczenie kosztów działalności pożyczkowej

Najnowsze zmiany prawne zmusiły firmy pożyczkowe do zastosowania limitu kosztów pozaodsetkowych. Era dodatkowych opłat za dojazd konsultacja z parabanku do kredytobiorcy praktycznie się skończyła. Nie opłaca się bowiem zawyżać niektórych kosztów ze względu na ich ustawowy limit. Z tego powodu większość firm pożyczkowych z oddziałami stacjonarnymi przechodzi bezpośrednio do sprzedaży kanałami multimedialnymi, zdecydowanie najtańszymi. Limit kosztów pozaodsetkowych, a także aktualizacja oprocentowania nominalnego o wskaźnik stopy referencyjnej, a nie lombardowej to właściwe największe szanse dla drobnych pożyczkobiorców. Można powiedzieć, że zaciągnięcie faktycznie lichwiarskiej pożyczki gotówkowej jest w legalnym systemie niemożliwe. Koszty pożyczki nie mogą przekroczyć podstawowej kwoty zobowiązania. Firmy pożyczkowe muszą nieco inaczej pochodzić do obsługi klienta, aby zarobić. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie ryzyka, a także o lepsze monitorowanie przeszłości pożyczkobiorcy. To rodzi duże ryzyko, że osoby o bardzo słabej zdolności kredytowej w ogóle nie otrzymają pożyczki. Popularne firmy pożyczkowe w kraju informują klientów, że nie udzielają pożyczek gotówkowych bez sprawdzania bazy BIK, czy klientom bez żadnych dochodów (bezrobotni, ludzie z zajęciami komorniczymi). Ograniczenie ryzyka jest niezbędne, ponieważ firma pożyczkowa nie jest w stanie już maksymalizować zysku. Zmiany prawne mówią o tym bardzo wyraźnie.

Najważniejsze modele funkcjonowania firm pożyczkowych w ewolucji

Do tej pory firmy pożyczkowe funkcjonowały w modelu stacjonarnej, mobilnej i multimedialnej obsługi klienta detalicznego. Najlepsze firmy w branży zupełnie rezygnują z utrzymywania oddziałów stacjonarnych i doradców mobilnych na rzecz przeniesienia interesów do internetu. To umożliwia kształtowanie różnych brandów przy jednym podmiocie gospodarczym. Chwilówka to w dalszym ciągu najpopularniejsza forma zadłużenia. Pożyczka gotówkowa na poziomie 500 – 5000 złotych to najważniejsza kategoria wsparcia budżetów domowych. Niektóre firmy pożyczkowe nie obsługują samodzielnie wniosków kredytowych, ale bardziej ryzykowne potrzeby klientów przenoszą do inwestorów indywidualnych lub instytucjonalnych, a to już zupełnie nowa forma działania.

Partnerstwo kapitałowe i windykacyjne to popularna praktyka, dzięki której można faktycznie obniżyć niepewność przy obsłudze klienta i przy badaniu wiarygodności drobnego kredytobiorcy. Firmy pożyczkowe zyskują pośrednio przez coraz mniejsze zaufanie do banków detalicznych. Afery związane z frankowiczami, problemy z regulaminami usług kredytowych, zawyżanie kosztów na każdym etapie współpracy to tylko niektóre z najważniejszych problemów. Popularne jeszcze kilka lat temu techniki obsługi klienta nie sprawdzają się do końca po zmianach prawnych i technologicznych. Z tego powodu firmy pożyczkowe przechodzą ewolucję i wychodzą w stronę większej etyki obsługi klienta. To dobrze wróży przyszłości chwilówek i drobnych kredytów gotówkowych.